1. Všetko najlepšie k narodeninám! Želám Ti, aby sa Ti všetky sny stali skutočnosťou.
 2. Nech Ti narodeniny prinášajú mnoho lásky, radosti a príjemných prekvapení.
 3. Prajem Ti, aby Ti narodeniny pripomenuli, aký si dôležitý/á pre svojich blízkych a aby si si uvedomoval/a, aká úžasná osoba si.
 4. Prijmi moje blahoželanie a nech Ti dnešok prináša veľa radosti a príjemných zážitkov.
 5. Želám Ti, aby Tvoje narodeniny boli plné veselých zážitkov a aby si si ich pamätal/a ešte dlho.
 6. Prianie pre Teba na Tvoje narodeniny je, aby si si vždy zachovával/a svoju pozitívnu energiu a aby si sa tešil/a z každého dňa svojho života.
 7. Nech Ti narodeniny prinášajú nové príležitosti a nové zážitky, ktoré Ťa posúvajú vpred.
 8. Prijmi moje najlepšie priania k narodeninám a nech Tvoj nový rok bude plný úspechov a šťastia.
 9. Prajem Ti, aby si si na svoje narodeniny uvedomil/a, aké dôležité miesto v mojom živote zaujímaš a aby si sa mohol/a tešiť z každého okamihu s tým, že si mi blízky/á.
 10. Všetko najlepšie k narodeninám! Želám Ti mnoho zdravia, šťastia a príjemných prekvapení.
 11. Nech Ti Tvoje narodeniny prinášajú mnoho šťastia, lásky a uspokojenia.
 12. Prajem Ti, aby Ti dnešok priniesol veľa radosti a príjemných zážitkov a aby si sa mohol/a tešiť z toho, že Ťa mám v svojom živote.
 13. Vyhraj s úsmevom: Všetko najlepšie k narodeninám!
 14. Želám Ti, aby si si na svoje narodeniny uvedomil/a, aký si výnimočný/á a aby si si uvedomil/a, že si mi veľmi drahý/á.
 15. Nech Tvoje narodeniny budú plné smiechu, radosti a príjemných prekvapení.
 16. Prijmi moje blahoželanie k narodeninám a nech Ti nový rok prináša nové výzvy a nové úspechy.
 17. Prajem Ti, aby si si na svoje narodeniny uvedomil/a, aké veľa máš v živote a aby si sa mohol/a tešiť z toho, čo máš.
 18. Nech Ti Tvoje narodeniny prinášajú toľko lásky a radosti, koľko si zaslúžiš.
 19. Želám Ti, aby Ti nový rok priniesol nové zážitky a nové možnosti.
 20. Všetko najlepšie k narodeninám! Prianie pre Teba je, aby si si vždy uvedomoval/a, aké dôležité miesto v mojom živote zaujímaš.
 21. Prajem Ti, aby sa Ti na Tvoje narodeniny splnili všetky Tvoje sny a aby si sa mohol/a tešiť z každého dňa svojho života.
 22. Nech Ti nový rok prináša nové zážitky a nové príležitosti.
 23. Prijmi moje najsrdečnejšie blahoželanie k narodeninám a nech Ti nový rok prináša všetko, čo si kedy prial/a.
 24. Všetko najlepšie k narodeninám! Prajem Ti, aby si si na svoje narodeniny uvedomil/a, aká úžasná osoba si.
 25. Želám Ti, aby si sa na svoje narodeniny mohol/a tešiť s tým, že si si plnil/a svoje sny a uskutočňoval/a svoje plány.
 26. Prianie pre Teba na Tvoje narodeniny je, aby si si stále zachovával/a svoju pozitívnu energiu a aby si sa tešil/a z každého dňa svojho života.
 27. Prajem Ti, aby Ti nový rok priniesol mnoho úspechov, príjemných zážitkov a šťastia.
 28. Nech Ti Tvoje narodeniny prinášajú mnoho lásky, radosti a nespočetné príležitosti.
 29. Prijmi moje srdečné blahoželanie k narodeninám a nech Tvoj nový rok bude plný šťastia a príjemných prekvapení.
 30. Všetko najlepšie k narodeninám! Prajem Ti, aby si si na svoje narodeniny uvedomil/a, aké veľmi si milovaný/á a aby si sa tešil/a z toho, že si pre mňa veľmi dôležitý/á.
 31. Želám Ti, aby Tvoje narodeniny boli plné smiechu, zábavy a príjemných zážitkov.
 32. Prianie pre Teba na Tvoje narodeniny je, aby si si vždy zachovával/a svoj úsmev a aby si sa tešil/a z každého okamihu svojho života.
 33. Prajem Ti, aby Ti nový rok priniesol veľa zdravia, šťastia a príjemných prekvapení.
 34. Nech Ti narodeniny prinášajú toľko lásky a radosti, koľko si zaslúžiš.
 35. Prijmi moje blahoželanie k narodeninám a nech Ti narodeniny prinášajú to, čo si kedy prial/a.
 36. Všetko najlepšie k narodeninám! Želám Ti, aby si si na svoje narodeniny uvedomil/a, aké si pre mňa dôležitý/á.
 37. Prajem Ti, aby Ti nový rok priniesol mnoho radosti, šťastia a spokojnosti.
 38. Nech Tvoje narodeniny budú plné veselých zážitkov a príjemných prekvapení.
 39. Prijmi moje najsrdečnejšie blahoželanie k narodeninám a nech Ti nový rok prináša všetko, čo si kedy prial/a.
 40. Želám Ti, aby si si na svoje narodeniny uvedomil/a, aká úžasná osoba si a aby si sa tešil/a z každého dňa svojho života.
 41. Prianie pre Teba na Tvoje narodeniny je, aby si si stále zachovával/a svoj pozitívny postoj a aby si sa tešil/a z každého okamihu svojho života.
 42. Prajem Ti, aby Ti nový rok priniesol veľa úspechov, šťastia a nespočetných príležitostí.
 43. Nech Ti Tvoje narodeniny prinášajú mnoho zábavy, smiechu a príjemných zážitkov.
 44. Všetko najlepšie k narodeninám! Prianie pre Teba je, aby si si užíval/a všetky chvíle svojho života.
 45. Želám Ti, aby sa Ti na Tvoje narodeniny splnili všetky Tvoje sny a aby si sa tešil/a z toho, čo máš.
 46. Prijmi moje blahoželanie k narodeninám a nech Ti narodeniny prinášajú mnoho radosti, lásky a príjemných zážitkov.
 47. Prajem Ti, aby nový rok Tvojho života bol plný príjemných prekvapení a nových možností.
 48. Nech Ti narodeniny prinášajú mnoho šťastia, zdravia a príjemných prekvapení.
 49. Všetko najlepšie k narodeninám! Prianie pre Teba je, aby si si užíval/a každý moment svojho života a aby si si plnil/a svoje sny.
 50. Želám Ti, aby si si na svoje narodeniny uvedomil/a, aký si pre mňa dôležitý/á a aby si sa tešil/a z toho, že som tu pre Teba.
 51. Prianie pre Teba na Tvoje narodeniny je, aby si si vždy zachovával/a svoju radosť zo života a aby si sa tešil/a z každej malej veci.
 52. Prajem Ti, aby nový rok Tvojho života bol plný spokojnosti, príjemných prekvapení a lásky.
 53. Nech Ti narodeniny prinášajú toľko radosti, koľko si zaslúžiš, a nech Tvoj nový rok bude plný úspechov.
 54. Všetko najlepšie k narodeninám! Prijmi moje najúprimnejšie priania a nech Tvoje srdce bude vždy plné lásky.
 55. Želám Ti, aby sa Ti na Tvoje narodeniny splnili všetky Tvoje sny a aby si mohol/a oslavovať s ľuďmi, ktorých máš rád/a.
 56. Prianie pre Teba na Tvoje narodeniny je, aby si si uvedomoval/a, aké dôležité miesto v mojom srdci zaujímaš a aby si sa mohol/a tešiť z našej priateľskej lásky.
 57. Prajem Ti, aby Tvoje narodeniny boli plné úsmevu, smiechu a príjemných zážitkov.
 58. Nech Ti nový rok Tvojho života prináša nové príležitosti, nové zážitky a nové možnosti.
 59. Všetko najlepšie k narodeninám! Prajem Ti, aby sa Ti v novom roku Tvojho života splnili všetky Tvoje sny.
 60. Želám Ti, aby si si na svoje narodeniny uvedomil/a, aké si pre mňa dôležitý/á a aby si sa tešil/a z toho, že som tu pre Teba.
 61. Prianie pre Teba na Tvoje narodeniny je, aby si si vždy zachovával/a svoju pozitívnu energiu a aby si sa tešil/a z každého okamihu svojho života.
 62. Prajem Ti, aby nový rok Tvojho života bol plný šťastia, príjemných prekvapení a úspechov.
 63. Nech Ti narodeniny prinášajú veľa radosti a príjemných zážitkov, a nech Ti nový rok prináša nové príležitosti a nové možnosti.
 64. Všetko najlepšie k narodeninám! Prianie pre Teba je, aby si si užíval/a každý moment svojho života a aby si si plnil/a svoje sny.
 65. Želám Ti, aby sa Ti na Tvoje narodeniny splnili všetky Tvoje túžby a aby si mohol/a oslavovať s ľuďmi, ktorých máš rád/a.
 66. Prianie pre Teba na Tvoje narodeniny je, aby si si vždy zachovával/a svoju radosť zo života a aby si sa tešil/a z každej malé veci.
 67. Prajem Ti, aby nový rok Tvojho života bol plný zdravia, šťastia a nespočetných príležitostí.
 68. Nech Ti narodeniny prinášajú mnoho lásky, radosti a príjemných zážitkov, a nech sa v novom roku Tvojho života staneš ešte silnejšou/silnejším a odvážnejšou/odvážnejším.
 69. Všetko najlepšie k narodeninám! Prijmi moje najsrdečnejšie priania a nech Ti nový rok prináša mnoho radosti a príjemných prekvapení.
 70. Želám Ti, aby si si na svoje narodeniny uvedomil/a, aké máš dôležité miesto v živote mnohých ľudí okolo Teba a aby si sa tešil/a z toho, že si pre nás výnimočný/á.
 71. Prianie pre Teba na Tvoje narodeniny je, aby si si uvedomoval/a svoje silné stránky a aby si ich využíval/a na svoju výhodu.
 72. Prajem Ti, aby nový rok Tvojho života bol plný lásky, šťastia a príjemných prekvapení.
 73. Nech Ti narodeniny prinášajú toľko radosti a príjemných zážitkov, koľko si zaslúžiš, a nech Ti nový rok prináša veľa úspechov a spokojnosti.
 74. Všetko najlepšie k narodeninám! Prijmi moje najúprimnejšie blahoželanie a nech Ti nový rok prináša nové príležitosti a nové možnosti.
 75. Želám Ti, aby sa Ti na Tvoje narodeniny splnili všetky Tvoje sny a aby si sa tešil/a z toho, čo máš.
 76. Prianie pre Teba na Tvoje narodeniny je, aby si si vždy zachovával/a svoju radosť a optimizmus a aby si sa tešil/a z každého dňa svojho života.
 77. Prajem Ti, aby nový rok Tvojho života bol plný lásky, radosti a príjemných zážitkov.
 78. Nech Ti narodeniny prinášajú toľko príjemných prekvapení a šťastia, koľko si zaslúžiš, a nech sa v novom roku Tvojho života splnia všetky Tvoje túžby.
 79. Všetko najlepšie k narodeninám! Želám Ti, aby si si užíval/a každú chvíľu svojho života a aby si bol/a šťastný/á.
 80. Prijmi moje srdečné prianie k narodeninám a nech Ti nový rok Tvojho života prináša veľa úspechov, radosti a spokojnosti.
 81. Želám Ti, aby si si na svoje narodeniny uvedomil/a, aké si výnimočný/á a aby si si užíval/a svoje šťastné momenty v spoločnosti svojich blízkych.

Related Posts